dejta muslimska kvinnor Vi vill att Sunne kommun ska vara tillgänglig för alla. Oavsett vem du är, så ska kommunens fysiska miljöer, verksamheter och information vara öppen och tillgänglig - för dig och för mig.

dejta äldre kvinna med barn Sunne centrum. Oavsett vem du är, oavsett funktionshinder, så ska vår kommun vara tillgänglig för dig.

dejta kvinna med barn För att beskriva hur människor med funktionsnedsättning får tillgång till samhället, använder vi begreppet tillgänglighet. Det kan handla om verksamheter, platser eller lokaler. Men det är inte bara gator, bibliotek, affärer och annat fysiskt som ska vara tillgängligt. Har du en funktionsnedsättning ska du också till exempel kunna ta del av information och kommunicera med politiker och tjänstemän i kommunen.

norsk date app När vi pratar om funktionsnedsättning är det ofta rörelsehinder, syn- och hörselskador vi tänker på. Men även du som har allergi eller kognitiva funktionsnedsättningar, som exempelvis ADHD, har rätt att ta del av samhället på lika villkor som alla andra.

Tillgänglighetsarbetet i Sunne kommun

dejtingsida otrogna män Att arbeta med tillgänglighet är ett ständigt pågående arbete som inte har ett slut. Det ska genomsyra alla verksamheter i kommunen under all tid. För varje handling, utveckling, byggnation med mera ska tillgänglighet finnas med i alla beslut. Det är vad vi i Sunne kommun menar med tillgänglighet och det är så vi vill arbeta.

nätdejting bok quotes Sunne kommun har också ett tillgänglighetsråd bestående av representanter från olka handikappföreningar. date outfit summer 2013

Lagar och regler om tillgänglighet

dejta 3 år yngre kille Sverige har antagitdejta 4 månader sömn FN-konventionen om mänskliga rättigheter. Det betyder att alla människor ska ha lika rättigheter och skyldigheter att delta i samhället. I den handikappolitiska planen date outfit jeans Från patient till medborgare, som har antagits av riksdagen, står det att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga. För att uppnå detta måste samhället vara tillgängligt.

dejta 10 år yngre kille I Sverige har vi ett flertal lagar, regler och allmänna råd om tillgänglighet. All samhällsplanering och alla beslut ska därför bygga på lagstiftning, den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Under rubriken dejta via telefon nr Länkar kan du läsa mer.

att dejta yngre kille  

Kontakt

dejtingsajter göteborg yr Berit Westergren
Kommunchef
dejta 4 månader recept E-post: date outfit summer
dejting för unga fakta Tel: 0565-160 26, 070-1903556
date tracker app Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
date time app android Adress: 1.Kanslienheten, 686 80 Sunne

dejtingsida otrogna koranen

date time app iphone Marianne Åhman
miljö- och bygglovsnämndens ordförande, kommunfullmäktige, tillgänglighetsrådets ordförande
date app top 10 E-post: date outfit stylefruits
date app t Tel: 0565-162 13, 070-512 93 67
date & time app Adress: Lövnäsvägen 21 , 686 35 Sunne

Länkar