match using date of birth Planarbetet för Torvnäs/Solbacka i Sunne fördröjs cirka ett halvår

date match qualification coupe du monde 2014 france 2017-02-08

dejtingsajt ukraina nyheter Sedvanliga miljöundersökningar om markens lämplighet för bostäder är gjorda på Torvnäsområdet i Sunne. Vid en före detta brandövningsplats har föroreningar påträffats. Dessa ska nu undersökas ytterligare och sedan saneras innan planen kan antas.

dejtingsajt ukraina online Under pågående match date javascript planarbete för Torvnäsområdet i Sunne görs sedvanliga undersökningar och utredningar, exempelvis bullerberäkningar och miljöundersökningar. Syftet är att date match juventus barcelone pröva markens lämplighet för bostäder.

nätdejting för seniorer ystad Miljötekniska undersökningar har gjorts på två ställen i området:

  • vid en före detta brandövningsplats som ligger strax utanför själva plan- och tomtområdet. Där har föroreningar från förbränning och skumsläckning påträffats och dessa ligger över riktvärdena för bostadsområde. Marken ska nu undersökas ytterligare och en sanering ska genomföras
  • vid vattnet där det fram till 1929 låg en ylle- och färgfabrik samt ett reningsverk. En sedementprovtagning i vattnet har också gjorts. Där finns inga föroreningar som kräver åtgärder

dejtingsajt ukraina idag Inom den närmaste månaden ska borrning och provtagning göras på den förra brandövningsplatsen. Undersökningsrapporten tar sedan ytterligare några månader att få fram.

dejtingsajter utomlands iphone – Det innebär att planarbetet fördröjs med cirka ett halvår. Under hösten 2017 förväntar vi oss att marken är säkerställd för bostadsbyggnation så att planen kan antas, säger Anders Olsson, verksamhetschef samhällsbyggnad och säkerhet i Sunne kommun.

dejtingsajter utomlands ipad Det är tio år sedan brandövningsplatsen användes. Den nya provtagningen, som genomförs av ÅF Infrastructure AB, ska utröna hur mycket av marken som behöver åtgärdas.

nätdejting för seniorer alingsås – Den före detta brandövningsplatsen ligger utanför tomt- och planområdet, men angränsar till.

dejtingsajter utomlands vpn Torvnäsområdet är Sunne tätorts utvecklingsområde för bostäder. Det ligger på Frykens östra sida, strax söder om Sunne kyrka. Planarbetet för delen Torvnäs/Solbacka, som ligger längst söderut i området, påbörjades hösten 2015.

Kontakt

date match qualification mondial 2014 Anders Olsson
Verksamhetschef samhällsbyggnad och säkerhet
date match quart de finale E-post: dejtingsida under 18 göteborg
date match uefa 2014 Tel: 0565-162 45, 070-545 87 70
match date uk Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
live match update Adress: 1. Samhällsbyggnad och säkerhet, 686 80 Sunne